Osteomed s.r.o. je revmatologická & osteologická ambulance,
která poskytuje péči pacientům s chorobami kloubů a kostí v regionu okresu Trutnov a okolí.
Zabýváme se diagnostikou a léčbou převážně zánětlivých, ale i degenerativních kloubních onemocnění, diagnostikou a léčbou osteoporózy a dalších metabolických onemocnění skeletu.

Pracoviště je vybaveno celotělovým kostním denzitometrem (DXA), který umožňuje vyšetřit denzitu kostního minerálu v různých lokalizacích a s pomocí dalších softwarových algoritmů stanovit riziko zlomenin (FRAX). Přístroj umožňuje i zhodnocení přítomnosti vertebrálních fraktur (VFA). Zajišťujeme komplexní diagnostiku a léčbu osteoporózy.

V rozsahu menšího úvazku interní ambulance se specializujeme zejména na metabolické a endokrinní choroby - arteriální hypertenzi, poruchy lipidového metabolismu, onemocnění štítné žlázy, příštítných tělísek apod. Zajišťujeme interní předoperační  vyšetření, vyšetření před lázeňskými a rekondičními pobyty, vyšetření EKG.

Jsme centrum poskytující tzv. biologickou léčbu revmatických onemocnění (indikace revmatoidní artritida, psoriatická artritida a spondylartritida). V tomto směru dále spolupracujeme s revmatologickými ambulancemi při II. interní gastroenterologické klinice FN v Hradci Králové

Při léčbě spolupracujeme s odborníky v dalších oborech, jako jsou ortopedie,  radiodiagnostika, rehabilitace, dermatologie, oftalmologie, pneumologie, neurologie,  kardiologie a dalších oborech vnitřního lékařství.

V rámci diagnostiky a léčby osteoporózy i dalších metabolických onemocnění skeletu (zejména tzv. centrové léčby) spolupracujeme s Osteocentrem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.