Z důvodu aktuální epidemiologické situace a pro ochranu zdraví pacientů doporučujeme i nadále dodržování bezpečných rozestupů,  nošení ústní roušky + dezinfekci rukou před a po návštěvě ordinaceProvádíme vyšetření kostní denzitometrie (DXA) na našem pracovišti
Admin login